GELUIDSISOLATIE

Ruimte zonder geluidsisolatie

Geluid uit de linker ruimte bereikt de rechter ruimte  door slechte, of het ontbreken, van geluidsisolatie. Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen. Zowel door de ventilatieschachten als door de dunne enkele wanden is geluid waarneembaar.

Kantoor met absorptiemateriaal

Door het isoleren van de bakstenen muur met isolatiemateriaal en gipswanden worden zowel hoge als lage frequenties geluid tegen gehouden.

B

GELUIDSISOLATIE

het blokkeren van geluid

Het blokkeren van geluid gebeurt bij geluidsisolatie. Er wordt bijvoorbeeld een speciale zwevende vloer aangebracht onder vloerbedekking om overlast naar de benedenburen tegen te gaan. Of er wordt tegen geluidsoverlast een extra voorzetwand geplaatst zodat spraak uit de ene kantoorruimte niet zomaar letterlijk verstaanbaar is in de naastgelegen ruimtes.

Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen. Ter voorbeeld: het stampvoeten in een ruimte veroorzaakt contactgeluid doordat de vaste materialen van de constructie in trilling worden gebracht. De trillende constructie kan vervolgens weer luchtgeluid afgeven in de ondergelegen ruimte, wat daar gehoord kan worden door een waarnemer. Omdat het geluid zich hier in eerste instantie via de constructie verspreidt, spreekt men van contactgeluid.

 

 

 

Het tegenhouden van geluid bestaat uit twee principes. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden door gebruik te maken van zachte materialen. Daarvoor wordt vaak minerale wol (glas- en steenwol) gebruikt. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden. De combinatie van beide principes gebeurt bij een goede scheidingswand. Die is bijvoorbeeld opgebouwd uit 2 zijden met 2 lagen star materiaal (hout of dikke gipsplaat) waartussen een dikke vulling van minerale wol zit. Het opvullen van spouwmuren met minerale wol bijvoorbeeld zal de geluidsisolatie verbeteren: het zorgt ervoor dat het contactgeluid binnen een ruimte zich niet verspreidt naar een andere ruimte.

Wanneer u last heeft van ‘geluidslekkage’ is geluidsisolatie dus de oplossing. Deze oplossing begint met een isolatiemeting. Hiermee wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en tussen verdiepingen. De meting omvat ook contactgeluid.

 

drie methoden om slechte akoestische omstandigheden te vermijden.

HET ABC VOOR AKOESTIEK

A

Om nagalm te verminderen wordt geluidsabsorptie toegepast: speciale materialen neutraliseren de reflecties van geluid in de ruimte en zorgen voor stilte.

 

B

Bij slechte isolatie is het belangrijk om geluid te blokkeren. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden zachte materialen. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden.

C

Met camouflage is het mogelijk geluiden minder storend te maken door een extra geluid toe te voegen. 

 

Het belang van goede akoestiek

Onderzoek toont aan dat vrijwel iedereen regelmatig last heeft van een lawaaierige omgeving en slechte akoestiek. Wanneer geluid lawaai wordt, raken mensen geïrriteerd en gestresst. Concentratie is een probleem bij slechte akoestiek. Dit geldt niet alleen in kantoren, maar ook in scholen, restaurants, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. 

Door verminderde productiviteit en concentratieverlies komen mensen niet tot hun recht. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus is schadelijk voor de algehele gezondheid. Het leidt tot stress, evenwichtsproblemen, hoofdpijn, concentratie stoornis etc.

Met de invoering van nieuwe wetgeving (Wet Milieubeheer en Arbo-wet) is het nu ook verplicht gesteld om oplossingen voor geluidsoverlast toe te passen.

De belangrijkste vraag bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte. Zo moet een kantoor, klaslokaal of woonkamer liefst zo stil mogelijk zijn om een fijne plek te zijn om te werken, leren en wonen.

Bij een luidruchtig café is het belangrijk om geluid binnen te houden om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de eisen aan de akoestiek.