ABN AMRO PRIVATE BANKING

ABN AMRO PRIVATE BANKING

ABN AMRO Valbonne is gehuisvest in een split level kantoorruimte. Het atrium is 5 meter hoog en diverse kantoorruimtes staan direct hiermee in verbinding. Hierdoor lag de in het atrium gemeten nagalmtijd van 1,3 seconde ruim boven de wettelijke norm van 0,8 seconde. Het was aan Post Acoustics om deze nagalmtijd terug te brengen, zonder een ingrijpende verbouwing te hoeven ondernemen.

Metingen

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde nagalm RT60 per ruimte weer. Zoals te zien is lag de nagalmtijd in alle drie de ruimtes boven de wettelijke norm:

Locatie

Nagalmtijd voor behandeling

Nagalmtijd na behandeling

Atrium

1,3 seconde

0,8 seconde

Kantoorruimte BG

1,2 seconde

0,6 seconde

Kantoorruimte 1e verdieping

1,1 seconde

0,6 seconde

 

Aanpak

Om de galm in het atrium te reduceren is een akoestische lamp ontworpen, bestaande uit 30m2 met textiel omkleed Basotect absorptieschuim. In de kantoorruimtes is schuim aan het plafond gemonteerd. Op die manier zou de akoestiek flink verbeterd worden, zonder al te drastische maatregelen te hoeven nemen.

Resultaat

De nagalmtijd is door deze maatregelen sterk teruggebracht: in het atrium tot 0,8 seconde en in de overige kantoorruimtes tot 0,6 seconde:

RT60 akoestiek meting Post Acoustics

RT60 akoestiek meting Post Acoustics

RT60 akoestiek meting Post Acoustics