DOLBY

DOLBY

Dolby Nederland heeft Post Acoustics gevraagd de akoestiek van een van hun conferentiezalen te verbeteren. Als internationaal bedrijf hebben zij vaak te maken met conference calls. Hierbij is het natuurlijk van belang dat de verschillende inbellende partijen elkaar goed kunnen verstaan. Een goede spraakverstaanbaarheid en een korte nagalm waren voor Dolby dan ook de prioriteit.

Metingen

De metingen in de conferentieruimte gaven aan dat er een nagalm heerste van 1 seconde voor behandeling. De wettelijke norm van 0,8 seconde werd dus overschreden, maar het terugbrengen van de nagalm naar deze norm zou nog niet het gewenste eindresultaat opleveren. Een nagalm van 0.8 seconde zou namelijk nog steeds te hoog zijn om elkaar tijdens vergaderingen echt goed te kunnen verstaan.

Dolby_gunshot_voor_na

Aanpak

Daarom is er voor gekozen een aanzienlijk oppervlak Basotect aan te brengen. Twee van de vier wanden zijn geheel voorzien van een akoestisch paneel. Het akoestische wandpaneel is geheel gevuld met 5 cm dik Basotect en afgewerkt met een effen, lichtgrijze stof. Omdat het oppervlak van de beklede wanden vrijwel gelijk is aan het vloeroppervlak zal de nagalm door bekleding van de wanden direct significant dalen.

Resultaat

Zoals de onderstaande grafiek laat zien is de nagalmtijd in de vergaderruimte teruggebracht tot 0,5 seconden. Daarmee kwam de nagalmtijd niet alleen onder de wettelijke norm te liggen, maar werd deze ook teruggebracht tot een niveau dat gezamenlijk vergaderen goed mogelijk maakt.

Dolby_results_acoustic_treatment