THE FUNDRAISING COMPANY

THE FUNDRAISING COMPANY

The Fundraising Company is gehuisvest in een monumentale pijpenla. Het pand is erg hoog en diep, wat een ongunstige invloed heeft op de callcenter-werkzaamheden die in deze ruimte plaatsvinden. De medewerkers van The Fundraising Company ondervonden tijdens het bellen dan ook veel hinder van elkaar. Post Acoustics is gevraagd dit probleem op te lossen.

Meting

Bij de geluidsmeting die voorafging aan de maatregelen kwam naar voren dat de nagalm 0,95 sec bedroeg. De norm voor een callcenter is 0,5 – 0,6 sec.

Aanpak

Gezien het type werkzaamheden, heeft Post Acoustics er voor gekozen de akoestiek rondom en tussen de verschillende werkplekken zo veel mogelijk te beïnvloeden. Door hier de nagalm en geluidsoverdracht te reduceren ondervinden de medewerkers tijdens het bellen veel minder hinder van elkaar. De speciaal ontwikkelde bureauschotten, voorzien van een 10cm dikke laag Basotect, zorgen voor een optimale absorptie. Ze zijn hoog genoeg om de geproduceerde geluidsgolven op te vangen en laag genoeg om het contact met de leidinggevende te behouden. Naast de bureauschermen zijn ook de muren middels uitgerust met grote fotopanelen van Basotect.

Resultaat

Bij de controlemeting na oplevering van de werkzaamheden bedroeg de nagalmtijd 0,5 sec. Hiermee is de vooraf gestelde doelstelling dus ruimschoots gehaald.