Akoestische metingen

GELUIDSMETINGEN

Meten is weten! Ontdek de voordelen van onze verschillende metingen.

Bij Post Acoustics bieden we verschillende geluidsmetingen aan. Elke meting dient een gericht doel en heeft specifieke voordelen voor jou en je organisatie.

Zo zijn voor ondernemers bepaalde metingen vereist om te voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en zijn andere metingen noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een onttrekkingsvergunning van de Gemeente.

Hieronder zetten we alle feiten en mogelijkheden omtrent de diverse geluidsmetingen voor je op een rij.

Gekwalificeerd en gecertificeerd

Twijfel je of een specifieke meting voor jou de juiste is? Of heb je een aanvullende vraag over een van de metingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen: we helpen je graag!

Voor alle metingen geldt dat we alleen met gekwalificeerd personeel en gecertificeerde apparatuur werken en de uitkomsten aan alle Europese (NEN) en internationale (ISO) normen voldoen. 

Isolatiemeting akoestiek meting illustratie
Meting geluidsniveau geluidsmeting akoestiek illustratie

Geluidsisolatiemeting (NEN 5077)

Waarom een geluidsisolatiemeting?
Met de geluidsisolatiemeting stel je de exacte geluidsisolatiewaarde tussen wanden, deuren en verdiepingen vast. Dit is cruciaal om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan het nieuwste Bouwbesluit, waarin is vastgelegd dat de geluidsisolatie tussen de woonruimten van twee woningen minimaal 52 decibel moet zijn.

Resultaat:
Omdat een geluidsisolatiemeting tevens het contactgeluid nauwkeurig vastlegt, is het een erg betrouwbare voorspeller voor de mate van geluidsoverlast. Bij de meting wordt rekening gehouden met alle gestelde eisen met betrekking tot veiligheid en het Bouwbesluit.

Geluidsniveaumeting

Waarom een geluidsniveaumeting?
Een geluidsniveaumeting dient om te bepalen of aan de normen voor een goede werkomgeving wordt voldaan. Daarnaast wordt de meting gebruikt om te beoordelen of in woningen geluidsoverlast kan ontstaan door wegen, spoorlijnen of luchtvaart. In horecagelegenheden wordt de meting gebruikt om de hinder voor de omgeving te meten en te controleren dat bezoekers geen gehoorschade kunnen oplopen.

Resultaat:
Het resultaat van de meting wordt uitgedrukt in decibellen. De apparatuur voldoet aan de norm IEC 61672-1:2013.

Nagalm meting akoestiek illustratie

Nagalmmeting en spraakverstaanbaarheid (RT60)

Waarom een nagalmmeting?
Een nagalmmeting is een akoestiekmeting, waarbij simpelweg wordt gemeten hoelang het duurt voordat een geluid uitsterft. Concreet brengt het in kaart in hoeveel seconde geluid 60 decibel zachter wordt.

Resultaat:
Met de uitkomst van de nagalmmeting kunnen we exact bepalen hoeveel materiaal nodig is voor de oplossing van jouw akoestiekprobleem. Hierdoor heb je de zekerheid dat je geen onnodige materialen aanschaft. Indien je na de meting besluit de benodigde materialen bij ons aan te schaffen, worden de kosten van de meting bovendien van de totale kosten afgetrokken.

Trillingsmeting

Waarom een trillingsmeting?
Wanneer je last hebt van trillingen in een gebouw of een ruimte, kunnen we de bron van deze trillingen opsporen met trillingsmetingen. Indien wenselijk kan ook de vibratie van een specifieke machine worden gemeten.

Resultaat:
Met de trillingsmeting wordt de acceleratiesnelheid en displacement exact vastgelegd. Bovendien is het mogelijk een FFT-analyse te ontvangen.

Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Ten behoeve van het activiteitenbesluit

Akoestisch onderzoek voor horecaondernemers en andere bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit om het maximaal geluidsniveau binnen een inrichting te bepalen.

Ten behoeve van de onttrekkingsvergunning

Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste meting?

Neem contact met ons op vrijblijvend advies.
Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Geluidsisolatie meting

Ook wel NEN 5077 genoemd. Hierbij wordt contactgeluid, overlast en luchtgeluidisolatie gemeten.
Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die worden gesteld zoals bijvoorbeeld in het kader van veiligheid of het bouwbesluit.

Meting geluidsniveau geluidsmeting akoestiek illustratie

Geluidsniveau meting

Voor het exact vaststellen van een geluidsniveau.

Nagalm meting akoestiek illustratie

Nagalmmeting en spraakverstaanbaarheid

Nagalmtijdmeting om de akoestiek in een ruimte vast te stellen. Een nagalmmeting resulteert in één cijfer: de nagalmtijd RT60, uitgedrukt in seconden met één decimaal na de komma. Bij onze metingen kan per oktaafband of tertsband de nagalmtijd worden bepaald.

Trillingsmeting

Voor het meten van trillingen wordt gebruik gemaakt gecertificeerde meetapparatuur waarbij Acceleratie, snelheid en displacement worden vastgelegd. Ook een FFT analyse is mogelijk.
Het vaststellen van laag frequent geluid dient vaak voor het opsporen trillingen die eraan ten grondslag liggen. Met deze meting kan o.a. machine vibratie worden gemeten en trillingen in gebouwen worden vastgelegd.

Ten behoeve van het activiteitenbesluit

Akoestisch onderzoek voor horecaondernemers en andere bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit om het maximaal geluidsniveau binnen een inrichting te bepalen.

Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Ten behoeve van de onttrekkingsvergunning

Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste meting?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.