METINGEN

METINGEN

Al onze metingen worden verricht met gecertificeerde apparatuur en volgens de geldende richtlijnen en eisen vanuit de overheid. Daarbij worden NEN en ISO normen en procedures gehanteerd om eenvoudige goedkeuring door de overheid te kunnen verkrijgen; vind hier jouw meting!
Isolatiemeting akoestiek meting illustratie
Meting geluidsniveau geluidsmeting akoestiek illustratie

Geluidsisolatie meting

Ook wel NEN 5077 genoemd. Hierbij wordt contactgeluid, overlast en luchtgeluidisolatie gemeten.
Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die worden gesteld zoals bijvoorbeeld in het kader van veiligheid of het bouwbesluit.

Geluidsniveau meting

Voor het exact vaststellen van een geluidsniveau.

Nagalm meting akoestiek illustratie

Nagalmmeting en spraakverstaanbaarheid

Nagalmtijdmeting om de akoestiek in een ruimte vast te stellen. Een nagalmmeting resulteert in één cijfer: de nagalmtijd RT60, uitgedrukt in seconden met één decimaal na de komma. Bij onze metingen kan per oktaafband of tertsband de nagalmtijd worden bepaald.

Trillingsmeting

Voor het meten van trillingen wordt gebruik gemaakt gecertificeerde meetapparatuur waarbij Acceleratie, snelheid en displacement worden vastgelegd. Ook een FFT analyse is mogelijk.
Het vaststellen van laag frequent geluid dient vaak voor het opsporen trillingen die eraan ten grondslag liggen. Met deze meting kan o.a. machine vibratie worden gemeten en trillingen in gebouwen worden vastgelegd.

Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Ten behoeve van het activiteitenbesluit

Akoestisch onderzoek voor horecaondernemers en andere bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit om het maximaal geluidsniveau binnen een inrichting te bepalen.

Ten behoeve van de onttrekkingsvergunning

Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.

Meten is weten. Maar, weet je niet welke meting je nodig hebt?

Neem contact met ons op voor advies bij het kiezen van de juiste meting.
Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Geluidsisolatie meting

Ook wel NEN 5077 genoemd. Hierbij wordt contactgeluid, overlast en luchtgeluidisolatie gemeten.
Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die worden gesteld zoals bijvoorbeeld in het kader van veiligheid of het bouwbesluit.

Meting geluidsniveau geluidsmeting akoestiek illustratie

Geluidsniveau meting

Voor het exact vaststellen van een geluidsniveau.

Nagalm meting akoestiek illustratie

Nagalmmeting en spraakverstaanbaarheid

Nagalmtijdmeting om de akoestiek in een ruimte vast te stellen. Een nagalmmeting resulteert in één cijfer: de nagalmtijd RT60, uitgedrukt in seconden met één decimaal na de komma. Bij onze metingen kan per oktaafband of tertsband de nagalmtijd worden bepaald.

Trillingsmeting

Voor het meten van trillingen wordt gebruik gemaakt gecertificeerde meetapparatuur waarbij Acceleratie, snelheid en displacement worden vastgelegd. Ook een FFT analyse is mogelijk.
Het vaststellen van laag frequent geluid dient vaak voor het opsporen trillingen die eraan ten grondslag liggen. Met deze meting kan o.a. machine vibratie worden gemeten en trillingen in gebouwen worden vastgelegd.

Ten behoeve van het activiteitenbesluit

Akoestisch onderzoek voor horecaondernemers en andere bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit om het maximaal geluidsniveau binnen een inrichting te bepalen.

Isolatiemeting akoestiek meting illustratie

Ten behoeve van de onttrekkingsvergunning

Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.

Meten is weten. Maar, weet je niet welke meting je nodig hebt?

Neem contact met ons op voor advies bij het kiezen van de juiste meting.