Akoestische metingen

GELUIDSMETINGEN

Meten is weten! Ontdek de voordelen van onze verschillende metingen.

Bij Post Acoustics bieden we verschillende geluidsmetingen aan. Elke meting dient een gericht doel en heeft specifieke voordelen voor jou en je organisatie.

Zo zijn voor ondernemers bepaalde metingen vereist om te voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het activiteitenbesluit en zijn andere metingen noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een onttrekkingsvergunning van de Gemeente.

Hieronder zetten we alle feiten en mogelijkheden omtrent de diverse geluidsmetingen voor je op een rij.

Gekwalificeerd en gecertificeerd

Twijfel je of een specifieke meting voor jou de juiste is? Of heb je een aanvullende vraag over een van de metingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen: we helpen je graag!

Voor alle metingen geldt dat we alleen met gekwalificeerd personeel en gecertificeerde apparatuur werken en de uitkomsten aan alle Europese (NEN) en internationale (ISO) normen voldoen. 

HORECA

KANTOREN

PARTICULIER

PUBLIEKE RUIMTE

BOUW

GELUIDSMETINGEN

Geluidsisolatiemeting NEN 5077

€ 1.090

Waarom een geluidsisolatiemeting?
Met de geluidsisolatiemeting stel je de exacte geluidsisolatiewaarde tussen wanden, deuren en verdiepingen vast. Dit is cruciaal om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan het nieuwste Bouwbesluit, waarin is vastgelegd dat de geluidsisolatie tussen de woonruimten van twee woningen minimaal 52 decibel volgens NEN 5077 moet zijn.

Resultaat:
Omdat een geluidsisolatiemeting tevens het contactgeluid nauwkeurig vastlegt, is het een erg betrouwbare voorspeller voor de mate van geluidsoverlast. Bij de meting wordt rekening gehouden met alle gestelde eisen met betrekking tot veiligheid en het Bouwbesluit.

Vraag hier een geluidsisolatiemeting aan

Geluidsniveaumeting

€ 455

Waarom een geluidsniveaumeting?
Een geluidsniveaumeting dient om te bepalen of aan de normen voor een goede werkomgeving wordt voldaan. Daarnaast wordt de meting gebruikt om te beoordelen of in woningen geluidsoverlast kan ontstaan door wegen, spoorlijnen of luchtvaart. In horecagelegenheden wordt de meting gebruikt om de hinder voor de omgeving te meten en te controleren dat bezoekers geen gehoorschade kunnen oplopen.

Resultaat:
Het resultaat van de meting wordt uitgedrukt in decibellen. De apparatuur voldoet aan de norm IEC 61672-1:2013.

Vraag hier een geluidsniveaumeting aan

Nagalm meting akoestiek illustratie

Nagalmmeting en spraakverstaanbaarheid (RT60)

€ 455

Waarom een nagalmmeting?
Een nagalmmeting is een akoestiekmeting, waarbij simpelweg wordt gemeten hoelang het duurt voordat een geluid uitsterft. Concreet brengt het in kaart in hoeveel seconde geluid 60 decibel zachter wordt.

Resultaat:
Met de uitkomst van de nagalmmeting kunnen we exact bepalen hoeveel materiaal nodig is voor de oplossing van jouw akoestiekprobleem. Hierdoor heb je de zekerheid dat je geen onnodige materialen aanschaft. Indien je na de meting besluit de benodigde materialen bij ons aan te schaffen, worden de kosten van de meting bovendien van de totale kosten afgetrokken.

Vraag hier een nagalmmeting aan

Trillingsmeting

€ 1270

Waarom een trillingsmeting?
Wanneer je last hebt van trillingen in een gebouw of een ruimte, kunnen we de bron van deze trillingen opsporen met trillingsmetingen. Indien wenselijk kan ook de vibratie van een specifieke machine worden gemeten.

Resultaat:
Met de trillingsmeting wordt de acceleratiesnelheid en displacement exact vastgelegd. Bovendien is het mogelijk een FFT-analyse te ontvangen.

Vraag een trillingsmeting aan

METINGEN VOOR VERGUNNINGEN

Ten behoeve van het activiteitenbesluit

€ 1090

Wil je voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het activiteitenbesluit? Wij verrichten het benodigde onderzoek, waarmee het maximale geluidsniveau exact in kaart wordt gebracht.

Plan een meting in

NEN 5077 voor een onttrekkingsvergunning

€ 1090

Wil je een particuliere woning onttrekken aan het woonruimtebestand om de ruimte te kunnen verhuren? Wij meten conform NEN 5077  de mate van contactgeluid en de luchtgeluidisolatie om inzichtelijk te maken of je aan de eisen van de gemeente voldoet.

Meting inplannen

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste meting?

Neem contact met ons op vrijblijvend advies.