Informatie

OVER AKOESTIEK

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht.

De akoestiek heeft verschillende praktische toepassingen:

1

Onder akoestiek wordt verstaan: de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan kan bijvoorbeeld gesproken over “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek”. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

2

 Akoestiek gaat over absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. De absorptie gebeurt door een ruwe en zachte materialen. Terugkaatsing gebeurt door een gladde en harde afwerking.

Meten is weten, Maar, hoe meet je de akoestiek?

Om dit te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe geluid zich gedraagt

Mensen waarnemen de trillingen van de lucht als geluid. De bron van geluid kan muziek of stemmen zijn, maar ook geluiden uit de keuken van een restaurant. Dit noemen we inkomend geluid en botst tegen wanden en vloeren. Afhankelijk van de het absorberend vermogen van de wand of vloer, zullen de inkomende trillingen deels geabsorbeerd en deels gereflecteerd worden.

Bij te weinig absorptie kan er op twee manieren overlast worden ervaren

1

In de ruimte van geluidsbron

Als gereflecteerd geluid; galm en lawaai

2

BUITEN DE RUIMTE VAN DE GELUIDSBRON

Als uitgaand geluid; contactgeluid en luchtgeluid

Om te veel reflectie of contact en luchtgeluid te verhelpen zijn er drie methodes:

HET ABC VOOR AKOESTIEK

A
B
C

Om nagalm te verminderen wordt geluidsabsorptie toegepast: speciale materialen neutraliseren de reflecties van geluid in de ruimte en zorgen voor stilte.

 

Bij slechte isolatie is het belangrijk om geluid te blokkeren. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden zachte materialen. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden.

Met camouflage is het mogelijk geluiden minder storend te maken door een extra geluid toe te voegen. 

 

 

A

Om nagalm te verminderen wordt geluidsabsorptie toegepast: speciale materialen neutraliseren de reflecties van geluid in de ruimte en zorgen voor stilte.

 

B

Bij slechte isolatie is het belangrijk om geluid te blokkeren. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden zachte materialen. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden.

C

Met camouflage is het mogelijk geluiden minder storend te maken door een extra geluid toe te voegen. 

 

 

Het belang van goede akoestiek

Onderzoek toont aan dat vrijwel iedereen regelmatig last heeft van een lawaaierige omgeving en slechte akoestiek. Wanneer geluid lawaai wordt, raken mensen geïrriteerd en gestresst. Concentratie is een probleem bij slechte akoestiek. Dit geldt niet alleen in kantoren, maar ook in scholen, restaurants, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. 

Door verminderde productiviteit en concentratieverlies komen mensen niet tot hun recht. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus is schadelijk voor de algehele gezondheid. Het leidt tot stress, evenwichtsproblemen, hoofdpijn, concentratie stoornis etc. Met de invoering van nieuwe wetgeving (Wet Milieubeheer en Arbo-wet) is het nu ook verplicht gesteld om oplossingen voor geluidsoverlast toe te passen.

De belangrijkste vraag bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte. Zo moet een kantoor, klaslokaal of woonkamer liefst zo stil mogelijk zijn om een fijne plek te zijn om te werken, leren en wonen. Bij een luidruchtig café is het belangrijk om geluid binnen te houden om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de eisen aan de akoestiek.