OVER AKOESTIEK

OVER AKOESTIEK

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. In meer dagelijks gebruik wordt de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid ook verstaan onder de term akoestiek. De belangrijkste vraag bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte. Zo moet een concertzaal een flinke nagalm en veel reflecties hebben om het geluid van de instrumenten en de zangstemmen tot hun recht te laten komen. Een voorbeeld van uitzonderlijk slechte akoestiek zou zijn als diezelfde concertzaal gebruikt zou worden als kantoorruimte of restaurant; de nagalm die in een concertzaal zo noodzakelijk is zou in dat geval leiden tot hinderlijke overlast omdat collega’s of gasten elkaar niet kunnen verstaan. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de waardering van de akoestiek.

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en weerkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden, attributen en de inhoud van de ruimte. Weerkaatsing vindt plaats tegen harde, gladde en gesloten oppervlakten. Absorptie gebeurt juist door zachte, ruwe en open oppervlakten. Hoe meer het geluid wordt teruggekaatst, des te langer het duurt voor het geluid is uitgestorven. Die tijd heet nagalm en kan worden berekend of opgemeten. Aan de hand van deze meting draagt Post Acoustics verschillende oplossingen aan om de akoestiek in uw ruimte te verbeteren. Om een idee te krijgen van de hoge effectiviteit van de door Post Acoustics genomen maatregelen vindt u hier enkele voorbeelden van geslaagde nagalmvermindering in door Post Acoustics onder handen genomen ruimtes.

U kunt ook meer lezen over: