OVER AKOESTIEK

Informatie

OVER AKOESTIEK

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. De akoestiek heeft verschillende praktische toepassingen.

1

Onder akoestiek wordt verstaan: de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan kan bijvoorbeeld gesproken over “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek”. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

2

 Akoestiek gaat over absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. De absorptie gebeurt door een ruwe en zachte materialen. Terugkaatsing gebeurt door een gladde en harde afwerking.

drie methoden om slechte akoestische omstandigheden te vermijden.

HET ABC VOOR AKOESTIEK

A

Om nagalm te verminderen wordt geluidsabsorptie toegepast: speciale materialen neutraliseren de reflecties van geluid in de ruimte en zorgen voor stilte.

 

B

Bij slechte isolatie is het belangrijk om geluid te blokkeren. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden zachte materialen. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden.

C

Met camouflage is het mogelijk geluiden minder storend te maken door een extra geluid toe te voegen. 

 

Het belang van goede akoestiek

Onderzoek toont aan dat vrijwel iedereen regelmatig last heeft van een lawaaierige omgeving en slechte akoestiek. Wanneer geluid lawaai wordt, raken mensen geïrriteerd en gestresst. Concentratie is een probleem bij slechte akoestiek. Dit geldt niet alleen in kantoren, maar ook in scholen, restaurants, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. 

Door verminderde productiviteit en concentratieverlies komen mensen niet tot hun recht. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus is schadelijk voor de algehele gezondheid. Het leidt tot stress, evenwichtsproblemen, hoofdpijn, concentratie stoornis etc.

Met de invoering van nieuwe wetgeving (Wet Milieubeheer en Arbo-wet) is het nu ook verplicht gesteld om oplossingen voor geluidsoverlast toe te passen.

De belangrijkste vraag bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte. Zo moet een kantoor, klaslokaal of woonkamer liefst zo stil mogelijk zijn om een fijne plek te zijn om te werken, leren en wonen.

Bij een luidruchtig café is het belangrijk om geluid binnen te houden om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de eisen aan de akoestiek.