GELUIDSISOLATIE

B

Geluidsisolatie

HET BLOKKEREN VAN GELUID

Het blokkeren van geluid gebeurt bij geluidsisolatie. 


Er wordt bijvoorbeeld een speciale zwevende vloer aangebracht onder vloerbedekking om overlast naar de benedenburen tegen te gaan. Of er wordt tegen geluidsoverlast een extra voorzetwand geplaatst zodat spraak uit de ene kantoorruimte niet zomaar letterlijk verstaanbaar is in de naastgelegen ruimtes.

Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen. Ter voorbeeld: het stampvoeten in een ruimte veroorzaakt contactgeluid doordat de vaste materialen van de constructie in trilling worden gebracht. De trillende constructie kan vervolgens weer luchtgeluid afgeven in de ondergelegen ruimte, wat daar gehoord kan worden door een waarnemer. Omdat het geluid zich hier in eerste instantie via de constructie verspreidt, spreekt men van contactgeluid.

 

HOE VERBETER JE AKOESTIEK MET GELUIDSISOLATIE

Het tegenhouden van geluid bestaat uit twee principes. Geluid met hoge frequenties wordt goed tegengehouden door gebruik te maken van zachte materialen. Daarvoor wordt vaak minerale wol (glas- en steenwol) gebruikt. Lage tonen hebben echter meer massa nodig om gedempt te worden. De combinatie van beide principes gebeurt bij een goede scheidingswand. Die is bijvoorbeeld opgebouwd uit 2 zijden met 2 lagen star materiaal (hout of dikke gipsplaat) waartussen een dikke vulling van minerale wol zit. Het opvullen van spouwmuren met minerale wol bijvoorbeeld zal de geluidsisolatie verbeteren: het zorgt ervoor dat het contactgeluid binnen een ruimte zich niet verspreidt naar een andere ruimte.

Geluidsisolatie kantoren slecht illustratie

Gebouw met geluidisolatie

Geluid uit de linker ruimte bereikt de rechter ruimte  door slechte, of het ontbreken, van geluidsisolatie. Zowel door de ventilatieschachten als door de dunne enkele wanden is geluid waarneembaar.

Geluidsisolatie kantoren goed illustratie

Gebouw met geluidisolatie

Door het isoleren van de bakstenen muur met isolatiemateriaal en gipswanden worden zowel hoge als lage frequenties geluid tegen gehouden.

DE OPLOSSING

Wanneer u last heeft van ‘geluidslekkage’ is geluidsisolatie dus de oplossing. Deze oplossing begint met een isolatiemeting. Hiermee wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en tussen verdiepingen. De meting omvat ook contactgeluid.