A

GeluidsAbsorptie

het neutraliseren van geluidsreflecties

Akoestiekbeheersing is erop gericht om de geluidsreflecties binnen een ruimte te reguleren. Bij geluidsabsorptie wordt geluidsenergie in warmte omgezet. De geluidsgolven vervormen het materiaal, waardoor het geluid als het ware in het materiaal verdwijnt. Het vervormen van het materiaal kost energie. Afhankelijk van het soort materiaal zal de energie gedeeltelijk worden weerkaatst.

De energie die niet wordt weerkaatst, wordt in de vorm van warmte in het materiaal geabsorbeerd.

Naast de hardheid van het materiaal is ook de oppervlaktestructuur van grote invloed op de weerkaatsing van het geluid. Constructiebeton is bijvoorbeeld harder en zwaarder dan water.

Maar waar het wateroppervlak vrijwel volledig gesloten is, bevat beton poriën; kleine open ruimten tussen het zand en grind waaruit het cement is samengesteld. Het wateroppervlak van een overdekt zwembad absorbeert dan ook (nog) minder geluid dan het betonnen dak erboven. Of beter gezegd: de mate van demping van materiaal, bepaalt de mate van geluidsabsorptie.

HOE VERBETER JE AKOESTIEK MET GELUIDSABSORPTIE?

Voor de verbetering van de akoestiek zal er materiaal met een absorberend vermogen moeten worden aangebracht in de desbetreffende ruimte. De geluidsgolven worden als het ware ‘opgevangen’ door het absorberende materiaal. Hierdoor worden geluidsgolven over een lange afstand (galm) verminderd, terwijl de spraakverstaanbaarheid over korte afstand juist verbetert. 

Kantoor plafondpanelen akoestiek slecht illustratie

Kantoor zonder absorptiemateriaal

Geluid dat in dit kantoor wordt geproduceerd, weerkaatst op harde oppervlakten zoals de muren, plafond en ramen. Dit zorgt voor veel overlast bij werknemers. Elkaar verstaan is moeilijk en de galm stoort in de concentratie.

Kantoor plafondpanelen akoestiek goed illustratie

Kantoor met absorptiemateriaal

Voor de verbetering van de akoestiek zijn er panelen van melamineschuim geïnstalleerd. De geluidsgolven worden als het ware ‘opgevangen’ door het absorberende materiaal waardoor de nagalm afneemt.

DE OPLOSSING

Wij maken voor akoestische verbeteringen gebruik van Basotect, een melamineschuim met de hoogste absorptiewaarde in de markt. Basotect onderscheidt zich vooral van andere akoestische materialen omdat het met name de frequenties van mannen-, vrouwen en kinderstemmen snel en op het hoogste niveau verbetert.

Geluidsabsorptie begint met een meting waarmee vastgesteld wordt hoe lang de nagalmtijd is en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken. Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie te verbeteren.