Meting geluidsniveau

375,00

Geluidsniveau meting conform de norm IEC 61672-1:2013.
Deze meting dient voor het exact vaststellen van een geluidsniveau. Geluidsmetingen worden onder andere toegepast in de volgende situaties:
– in de werkomgeving, om bijvoorbeeld te bepalen of normen voor arbeidsomstandigheden worden overschreden;
– in de woonomgeving, om te beoordelen of er overlast optreedt, bijvoorbeeld door geluid van horeca, buren, wegen, spoorlijnen, industrie, luchtvaart, etc.;
– bij horeca, om de hinder voor de omgeving te beperken;
– bij kantoren en bedrijven om het achtergrond geluid vast te stellen van installaties en andere storende geluiden

Beschrijving

Binnen het Activiteitenbesluit of voor de ARBO wetgeving moet vaak worden vastgesteld wat het niveau is van apparatuur. Het kan gaan om een luchtbehandelingsinstallatie, een motor of industriële apparatuur. Deze meting is ook noodzakelijk bij het vaststellen van andere geluiden zoals muziek, stemmen en allerlei stoorgeluid.
Wij gebruiken daarvoor gekalibreerde Klasse 1 geluidsmeetapparatuur. De prestaties van geluidsmeters zijn gestandaardiseerd in internationale normen van de IEC. Er zijn twee klassen van nauwkeurigheid voor geluidmeters, namelijk klasse 1 en 2. De klasse-1-meters zijn geschikt voor nauwkeurige metingen, voor in een laboratorium of voor het vaststellen of de geluidsproductie voldoet aan wettelijke eisen of aan milieueisen. De klasse-2-meters zijn minder nauwkeurig, maar kunnen gebruikt worden om een indicatie te krijgen van het geluidsniveau. De meetfouten bij de klasse 1 meters zijn ±1 dBA.

Na de aanschaf van een geluidsniveau meting nemen we contact met je op om een datum in te plannen waarop we de meting komen verrichten.