Horecameting Activiteitenbesluit

1.200,00

Akoestisch onderzoek voor horecaondernemers en andere bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit om het maximaal geluidsniveau binnen een inrichting te bepalen. Vereist voor horecaondernemeingen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Beschrijving
Extra informatie

Geluidsmetingen en opstellen van akoestisch rapport als u een melding moet doen in het kader van het Activiteitenbesluit of als de gemeente een onderzoek verlangt bij een vergunning.

Door middel van het onderzoek kan worden vastgesteld welk geluidsniveau in uw horecagelegenheid of bedrijf is toegestaan. Ook kan hiermee worden vastgesteld of extra maatregelen noodzakelijk zijn om aan de eisen te voldoen. Wij adviseren dan welke (isolatie-) maatregelen kunnen worden getroffen. Neem daarom contact met ons op voor informatie over een akoestisch rapport voor uw situatie.

Vaak moet ook een geluidsbegrenzer (limiter) worden geplaatst. Wij kunnen deze leveren en correct afregelen (en verzegelen) zodat overschrijding van de geluidsnormen vermeden wordt.
Wij gebruiken bij metingen onder meer ISO en NEN gecertificeerde geluidsbronnen (zoals contactgeluidgenerator/hamerapparaat) en meetinstrumenten waardoor onze meetresultaten voldoen aan de geldende normen en standaarden.

Na de aanschaf van de horecameting nemen we contact met je op om een datum in te plannen waarop we de meting komen verrichten

Toelichting

Geluidsmeting conform Activiteitenbesluit voor Horeca.
Hierbij wordt maximale geluidsniveau in de horecagelegenheid bepaald.