Akoestiekmeting RT60 en Spraakverstaanbaarheid

375,00

Deze akoestiekmeting omvat een nagalmmeting RT60 en een spraakverstaanbaarheidsmeting.

Beschrijving

Van belang bij het beoordelen van akoestiek is of de akoestiek van een ruimte overeenkomt met de gewenste functie van deze ruimte.

De akoestiek in een kantoorruimte of restaurant mag in geen geval leiden tot hinderlijke overlast omdat collega’s of gasten elkaar niet kunnen verstaan.

Een geluidsmeting is een uitstekend middel om de akoestiek van een ruimte vast te stellen. Op basis van de meetgegevens kan beoordeeld worden of de ruimte al dan niet voldoet aan de gebruikerseisen. Post Acoustics voert verschillende metingen van de akoestiek uit, waarvoor wij o.a. de software SMAART en Room EQ Wizard gebruiken. Er wordt tevens een meting gedaan van de spraakverstaanbaarheid (STIPA).

De kosten van deze uitgebreide akoestiekmeting zijn € 450,- excl. btw. Een standaardmeting omvat een nagalmmeting RT60 en een spraakverstaanbaarheidsmeting.

Wanneer naar aanleiding van de geluidsmeting absorptiemateriaal wordt aangeschaft, kunnen de kosten van deze meting geheel of gedeeltelijk in mindering worden gebracht.
Neem daarom contact met ons op voor informatie over een akoestisch rapport voor uw situatie.

Na de aanschaf van de akoestiekmeting RT60 en spraakverstaanbaarheid nemen we contact met je op om een datum in te plannen waarop we de meting komen verrichten