Trillingsmetingen

1.200,00

Voor het meten van trillingen wordt gebruik gemaakt gecertificeerde meetapparatuur waarbij Acceleratie, Snelheid en Displacement worden vastgelegd. Ook een FFT analyse is mogelijk.
Het vaststellen van laag frequent geluid dient vaak voor het opsporen trillingen die eraan ten grondslag liggen. Met deze meting kan o.a. machine vibratie worden gemeten en trillingen in gebouwen worden vastgelegd.

Beschrijving

Trillingsmeting is een meting naar trillingen.
Trillingen zijn kortdurende bewegingen van de bodem, van een gebouw of van een machine. Deze beweging kan voelbaar of zelfs hinderlijk zijn. Dit kan leiden tot verstoring van de werking van apparatuur of processen. Ook kan deze beweging schade veroorzaken aan gebouwen, doordat dit niet opgevangen kan worden door het materiaal waarvan het gebouw is gemaakt. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van trillingen in met name snel draaiende machines zoals turbines een aanwijzing zijn dat er schade in de machine zelf aanwezig is.
In Nederland zijn met name de meet- en beoordelingsrichtlijnen van SBR het uitgangspunt om gevolgen van trillingen te interpreteren. SBR-richtlijn A geeft grenswaarden waaronder schade bijna zeker niet zal optreden. Pas bij aanzienlijke overschrijding is schade uit technisch perspectief waarschijnlijk. SBR-richtlijn B behandelt de hinder voor personen. Beide richtlijnen geven objectieve criteria om meetresultaten te interpreteren aan de hand van onderzoek, praktijkvoorbeelden en metingen.
Na de aanschaf van een trillingsmeting nemen we contact met je op om een datum in te plannen waarop we de meting komen verrichten