METINGEN

METINGEN

Al onze metingen worden verricht met gecertificeerde apparatuur en volgens de geldende richtlijnen en eisen vanuit de overheid. Daarbij worden NEN en ISO normen en procedures gehanteerd om eenvoudige goedkeuring door de overheid te kunnen verkrijgen; vind hier jouw meting!

Horeca

 • Deze geluidsmeting is vereist voor het activiteitenbesluit voor horecaondernemingen met (harde) muziek. De meting levert een akoestisch rapport op wat bij de Gemeente moet worden ingediend. Hierin staat tot welk geluidsniveau er muziek gedraaid kan worden zonder dat buren overlast zullen ondervinden.  Wij komen met luidsprekers langs en meten bij de buren en op de gevels in de omgeving.

Bedrijfskantoren

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en tussen verdiepingen. Van belang wanneer er overlast is in ruimten van spraak of wanneer privacy in het geding is. De meting omvat ook contactgeluid.

Particulier

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Dit is van belang wanneer er overlast is door geluiden van buren of van buiten de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan woningen worden gesteld zoals bijvoorbeeld in het kader van het Bouwbesluit.  
 • Nagalm meting is voor horeca ondernemingen waar klanten of personeel last hebben van te veel herrie in de zaak. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de zaak is en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken. Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.
 • Voor kantoren waar medewerkers last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in het kantoor is en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen
 • Voor kamers en ruimten waar bewoners last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.

Openbare Ruimte

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Van belang wanneer er overlast is door geluiden van buren of van buiten het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan openbare gebouwen worden gesteld zoals bijvvoorbeeld in het kader van veiligheid of het Bouwbesluit.  

Bouw

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Van belang om vast te stellen of de woning voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.Hierbij wordt zowel lucht- als contctgeluid gemeten.

Overige Vergunningen

 • Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.
 • Voor ruimten waar bezoekers last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.
 • Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte is en of deze voldoet aan de eisen in het bouwbesluit.
 • Trillingsmeting is noodzakelijk wanneer er overlast wordt ervaren van LF-geluid en wanneer machines getest moeten worden. Meet trillingen in gebouwen en machines.

Horeca

 • Deze geluidsmeting is vereist voor het activiteitenbesluit voor horecaondernemingen met (harde) muziek. De meting levert een akoestisch rapport op wat bij de Gemeente moet worden ingediend. Hierin staat tot welk geluidsniveau er muziek gedraaid kan worden zonder dat buren overlast zullen ondervinden.  Wij komen met luidsprekers langs en meten bij de buren en op de gevels in de omgeving.
 • Nagalm meting is voor horeca ondernemingen waar klanten of personeel last hebben van te veel herrie in de zaak. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de zaak is en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken. Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.

Bedrijfskantoren

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en tussen verdiepingen. Van belang wanneer er overlast is in ruimten van spraak of wanneer privacy in het geding is. De meting omvat ook contactgeluid.
 • Voor kantoren waar medewerkers last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in het kantoor is en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen

Particulier

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Dit is van belang wanneer er overlast is door geluiden van buren of van buiten de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan woningen worden gesteld zoals bijvoorbeeld in het kader van het Bouwbesluit.  
 • Voor kamers en ruimten waar bewoners last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.

Openbare Ruimte

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Van belang wanneer er overlast is door geluiden van buren of van buiten het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan woningen worden gesteld zoals bijvvoorbeeld in het kader van het Bouwbesluit.  
 • Voor ruimten waar bezoekers last hebben van te veel geluid. Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte en hoeveel absorptiemateriaal noodzakelijk is om de gewenste akoestiek te bereiken.  Deze meting levert een akoestiekrapport op met daarbij een aanbieding om de situatie op te lossen.

Bouw

 • Met deze meting wordt vastgesteld wat de geluidsisolatiewaarde is tussen wanden en deuren en verdiepingen. Van belang om vast te stellen of de woning voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.Hierbij wordt zowel lucht- als contctgeluid gemeten.
 • Met deze meting wordt vastgesteld hoe de nagalmtijd in de ruimte is en of deze voldoet aan de eisen in het bouwbesluit.

Overige Metingen

 • Deze is noodzakelijk wanneer een particuliere woning onttrokken wordt aan het woonruimtebestand ten behoeve van verhuur als onzelfstandige ruimten (bijvoorbeeld studentenverhuur). De Gemeente stelt eisen aan de geluidsisolatie om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij deze meting wordt contactgeluid en luchtgeluidisolatie gemeten.
 • Trillingsmeting is noodzakelijk wanneer er overlast wordt ervaren van LF-geluid en wanneer machines getest moeten worden. Meet trillingen in gebouwen en machines.
 • Met deze meting wordt vastgesteld wat een bepaald geluidsniveau is. Komt onder andere van pas bij klachten over herrie en bij ARBO wetgeving.